hlidacr

R build status codecov

The goal of hlidacr is to provide access to the data published by Hlídač státu provided by their API.

Installation

You can install the development version from GitHub with:

# install.packages("devtools")
devtools::install_github("skvrnami/hlidacr")

Besides the installation, you need access token for making API requests. The access token is available here after the registration at the Hlídač státu’s website.

Usage

The package implements functions for accessing all publicly available API endpoints as defined in the documentation of the Hlídač státu API.

The data available via the API are related to:

Example

There are two types of datasets available at the Hlídač státu API. First, there are various collection of datasets whose list is available using get_datasets().

library(dplyr)
library(hlidacr)

# Authorization token
TOKEN <- Sys.getenv("HLIDAC_TOKEN")

datasets <- get_datasets(token = TOKEN)
str(datasets, max.level = 1)
#> List of 3
#> $ Total : int 35
#> $ Page  : int 1
#> $ Results:'data.frame': 35 obs. of 16 variables:

head(datasets$Results[,1:2], 10)
#>             id                name
#> 1         ministri              Ministři
#> 2     ministry-invoices      Faktury ministerstev ČR
#> 3      rozhodnuti-uohs          Rozhodnutí UOHS
#> 4      prijemcidotaci          Příjemci dotací
#> 5  publicchargingstations Seznam veřejných dobíjecích stanic
#> 6 faktury-mesto-plasy-2018      Faktury Město Plasy 2018
#> 7          dotinfo              DotInfo
#> 8  kvalifikovanidodavatele      Kvalifikovani dodavatele
#> 9        stav-mostu          Stav Mostů v ČR
#> 10 seznam-politickych-stran  Seznam politických stran a hnutí

In general, the data are usually returned in a list with 3 elements:

(Therefore, to get all the data you need to iterate over the pages by specifying particular page of the results you want)

The data from these datasets can be obtained by get_dataset_data function using dataset’s ID. For example:

ministers <- get_dataset_data("ministri", page = 1)
head(ministers$Results %>% select(resort, jmeno, strana, zacatek))
#>                 resort      jmeno  strana
#> 1         Ministerstvo obrany Miloslav Výborný KDU-ČSL
#> 2   Ministerstvo životního prostředí  Richard Brabec ANO 2011
#> 3    Ministerstvo zahraničních věcí    Jan Kavan   ČSSD
#> 4      Ministerstvo spravedlnosti   Pavel Blažek   ODS
#> 5            Předseda vlády  Jiří Paroubek   ČSSD
#> 6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach   ČSSD
#>           zacatek
#> 1 1996-07-04T00:00:00+02:00
#> 2 2018-06-27T00:00:00+02:00
#> 3 1998-07-22T00:00:00+02:00
#> 4 2012-07-03T00:00:00+02:00
#> 5 2005-04-25T00:00:00+02:00
#> 6 2004-08-04T00:00:00+02:00

Second, there are specific datasets that are available via specific routes and therefore specific functions. These include datasets related to contracts between public institutions and private companies, subsidies, companies, persons and websites.

For example:

golf_subsidies <- search_subsidies("golf")
head(golf_subsidies$Results %>% select(IdDotace, NazevProjektu, DotaceCelkem))
#>                    IdDotace
#> 1 dotinfo-2ebb2071-8444-40be-8560-91af6e7fefa0
#> 2             deminimis-1000229862
#> 3    eufondy-04-06-cz-04-1-05-4-1-44-2-2970
#> 4             deminimis-1000411828
#> 5             deminimis-1000219471
#> 6             deminimis-1000359004
#>                        NazevProjektu DotaceCelkem
#> 1  GOLF CLUB U Hrádečku - podnikové vzdělávání zaměstnanců      0
#> 2        Mezinárodní golfový turnaj v extrémním golfu     5000
#> 3                      Golf pro všechny    360555
#> 4                      Golf pro všechny    200000
#> 5                       Golfový turnaj    30000
#> 6 Mezinárodní golfový turnaj 112 ANNIVERSARY GOLF TOURNAMENT    150000
golf_contracts <- search_contracts("golf")
head(golf_contracts$Results %>% select(predmet, hodnotaBezDph))
#>                                            predmet
#> 1                        836/OSRM/2017 smlouva o dílo - adventure golf
#> 2                   Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb
#> 3                   Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb
#> 4                   Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb
#> 5                   Smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb 
#> 6 Smlouva o dílo - Žižkova ul. – oprava chodníků – úsek Jilemnického – Novákova - Štefánikova
#>  hodnotaBezDph
#> 1    245000
#> 2     70000
#> 3    762000
#> 4    762000
#> 5    210000
#> 6    2205569

In addition, you can get the text of particular contract using get_contract_text using the ID of the contract that is stored in the column Id in the data.frame returned by search_contracts.

con_text <- get_contract_text(id = "9934567")
cat(substr(con_text[1], 1500, 2000))
#> Smlouvy
#> 
#> 1.1. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá za podmínek stanovených touto
#> Smlouvou golfový multisimulátor Visual Sports s golfovým trenažérem s poslední verzí
#> golfu E6 a herní konzolí s nabídkou her jako je fotbal, basketbal, hokej a další možnosti
#> pro využití spokojenosti dětí a laserovou střelnicí, vč. sportovního vybavení na fotbal,
#> hokej a basketbal, které jsou co do technických parametrů a svého příslušenství blíže
#> specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen

Searching for a person is done using search_person. For instance:

babis <- search_person("Babiš")
head(babis)
#>   Jmeno Prijmeni      Narozeni      NameId
#> 1  Patrik  Babiš 1973-05-01T00:00:00   patrik-babis
#> 2  Pavel  Babiš 1975-02-20T00:00:00   pavel-babis
#> 3  Miloš  Babiš 1960-05-12T00:00:00   milos-babis
#> 4  Patrik  Babiš 1972-04-17T00:00:00  patrik-babis-1
#> 5  Andrej  Babiš 1954-09-02T00:00:00   andrej-babis
#> 6 Alexandr  Babic 1975-11-07T00:00:00 alexandr-babic-2
#>          Profile TitulPred TitulPo
#> 1   /osoba/patrik-babis   <NA>  <NA>
#> 2   /osoba/pavel-babis         
#> 3   /osoba/milos-babis         
#> 4  /osoba/patrik-babis-1   <NA>  <NA>
#> 5   /osoba/andrej-babis   Ing.  <NA>
#> 6 /osoba/alexandr-babic-2

get_person function provides data related to a person such as their donations to political parties, service in public and private institutions and their social media accounts. The example below shows Andrej Babiš’s donations to political parties.

ab <- get_person("andrej-babis")
head(ab$Sponzoring %>% arrange(desc(Castka)))
#>    Typ Organizace Castka       DatumOd       DatumDo
#> 1 sponzor    ANO 8000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 2 sponzor    ANO 2500000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 3 sponzor    ANO 2500000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 4 sponzor    ANO 2000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 5 sponzor    ANO 2000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00
#> 6 sponzor    ANO 2000000 2012-01-01T00:00:00 2012-01-01T00:00:00

Besides getting social media accounts for a particular person using the get_person function, you can obtain social media accounts of Czech politicians, using get_person_social. It returns a data.frame with a data.frame nested in the SocialniSite variable. For instance:

twitter_insta <- get_person_social(types = c("Instagram", "Twitter"))
twitter_insta$SocialniSite[1]
#> [[1]]
#>    Type      Id                  Url
#> 1  Twitter PatrikNacher    https://twitter.com/PatrikNacher
#> 2 Instagram nacherpatrik https://www.instagram.com/nacherpatrik